ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „НАДЕЖДА“

РАЙОН“ВРЪБНИЦА“ПЛАН ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА


ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
В УЧЕБНО  ВРЕМЕ от 15.09. до 31.05

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

8.30 – 9.00

 

Закуска

9.00 -10.00

Педагогически ситуации

 

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 -15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Педагогически ситуации

16.30 – 19.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детски учител. Допълнителни образователни дейности, извън държавните образователни стандарти./ДОД/ Изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 01.06. до 14.09

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

8.30 – 9.00

 

Закуска

9.00 -10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 -15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 19.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детски учител, изпращане на децата

   

 

 

Открийте всички наши филиали или се свържете с нас !

Екипът ни с радост ще отговори на всички Ваши запитвания.
To Top